عنوان پیام
متن پیام
گروه‌های مرجع جوانان
عنوان : گروه‌های مرجع جوانان
نویسنده : سید ضیاء هاشمی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۹۷۸۶۲۲۲۲۳۲۰۴۷
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۸
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۱۶۲
وزن : ۲۰۰ گرم
قیمت : ۳۲,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱,۲۳۷

گروه‌های مرجع جوانان

سید ضیاء هاشمی

نسل جوان در هر جامعه ای به عنوان آینده ساز جامعه تلقی میشود.بنابراین در جامعه ای که رو به آینده دارد پرورش جوانان و بستر سازی برای رشد و هدایت آنان از اولویت های اجتماعی به شمار می رود. جوانان به خصوص کسانی که در ابتدای دوران جوانی به سر می برند خواهان شخصیتی مستقل هستند و به طور طبیعی با هر گونه عدم پذیرش یا بی توجهی به این خواست برخورد منفی خواهند داشت ولی در عین حال نیاز آنها آن است که رفتار خود را با دیگران محک بزنند و به صحت عمل و فکر خود اطمینان حاصل کنند طبعا این اطمینان در صورتی حاصل میشود که در رویه های عملی منش فردی و نیز نوع نگاه و قضاوت در مورد مسائل و موضوعاتی که در زندگی فردی و اجتماعی پدیدار میشوند


برچسب ها :