عنوان پیام
متن پیام
زنان داوطلب در مواجهه با بلایای طبیعی

زنان داوطلب در مواجهه با بلایای طبیعی

تعداد بازدید : ۱,۲۷۹
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۳

آسیب‌پذیری اجتماعی تابعی از نسبت قرارگیری مردم در معرض خطر، تلاش‌‌های صورت‌گرفته برای کاهش خطر، دسترسی به منابع اصلی موردنیاز برای پیش‌بینی، کنارآمدن با بهبودی از تأثیرات مخرب بلایای طبیعی است. دسترسی به چنین منابع مهمی همانند قدرت اجتماعی، شبکه‌‌های اجتماعی نیرومند، حمل‌ونقل، زمان، اطلاعات، مهارت‌‌های اداری و سواد خواندن و نوشتن به زبان‌‌های برتر به صورت اجتماعی توزیع شده است. منابع اصلی دیگر برا ...