عنوان پیام
متن پیام
زنان اینستاگرامر؛ خوانشی انتقادی از بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی

زنان اینستاگرامر؛ خوانشی انتقادی از بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی

تعداد بازدید : ۲۰۴
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۱

مدت‌هاست که فضای مجازی به میدان اصلی زندگی روزمرۀ ما تبدیل شده و بخش زیادی از زیست‌جهان ما در شبکه‌های اجتماعی و بستر اینترنت برساخته می‌شود. در این میان، اینستاگرام به دلیل جذابیت‌های بصری و عکس‌محور بودن، جایگاه ویژه‌ای در میان خانوادۀ ایرانی یافته است. بخشی از زندگی روزمره اساساً از آن رو «زندگی می شود» که در قالب عکس در اینستاگرام به نمایش درآید. فضای مجازی به هر فرد فارغ از جنس، طبقه، نژاد، ق ...