عنوان پیام
متن پیام
آن سه پرسش؛‌ چگونه قدرت درون خود را کشف کرده و بر آن مسلط شوی

آن سه پرسش؛‌ چگونه قدرت درون خود را کشف کرده و بر آن مسلط شوی

تعداد بازدید : ۱,۱۴۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۸

من کیستم؟ چه چیز واقعی است؟ عشق چیست؟ پاسخ نویسنده به این پرسش ها به ما کمک می کند تا هر چه بیشتر به قدرت های درونی مان وصل شده و از آن به طرزی خردمندانه استفاده کنیم. یافتن پاسخ ها در را به سوی رشدمان باز کرده و در نهایت ما را به سوی خویشتن تمام و کمال و حقیقی مان هدایت میکند.