عنوان پیام
متن پیام
نوآوری و حیات شهری؛ نقدی بر مفهوم پایداری

نوآوری و حیات شهری؛ نقدی بر مفهوم پایداری

تعداد بازدید : ۲,۰۴۱
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۴

اندیشه پساساختارگرایانه نظریه‌پردازانی همچون ارنستو لاکلائو و شانتال موفه، بیانگر آن است که سیاست نباید در پی پدیدآوردن و تایید هویت بلکه باید در صدد بی‌ثبات کردن آنها باشد. چنین سیاستی همان‌طور ال زارتسکی می‌گوید «در پی باژ گونه‌سازی یا مرکززدایی است نه تسخیر یا تایید». از منظر این دیدگاه، جدایی فضایی و لایه‌بندی اقتصادی، ناشی از تخیلات جامعه دروغینی است که براساس آنچه نتوانسته است باشد و از نظ ...