عنوان پیام
متن پیام
زنان داوطلب در مواجهه با بلایای طبیعی

زنان داوطلب در مواجهه با بلایای طبیعی

تعداد بازدید : ۱,۳۱۹
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۳

آسیب‌پذیری اجتماعی تابعی از نسبت قرارگیری مردم در معرض خطر، تلاش‌‌های صورت‌گرفته برای کاهش خطر، دسترسی به منابع اصلی موردنیاز برای پیش‌بینی، کنارآمدن با بهبودی از تأثیرات مخرب بلایای طبیعی است. دسترسی به چنین منابع مهمی همانند قدرت اجتماعی، شبکه‌‌های اجتماعی نیرومند، حمل‌ونقل، زمان، اطلاعات، مهارت‌‌های اداری و سواد خواندن و نوشتن به زبان‌‌های برتر به صورت اجتماعی توزیع شده است. منابع اصلی دیگر برا ...

روش‌های جذب منابع مالی و داوطلبی

روش‌های جذب منابع مالی و داوطلبی

تعداد بازدید : ۱,۳۴۱
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۳

این کتاب برخی از مهم‌‌‌ترین روش‌‌های جذب منابع مالی را به شما آموزش می‌دهد که از این روش‌‌ها می‌‌توان برای گرد‌آوری مقادیر کم پول، در حد هزار تومان تا مبالغ چند صد میلیون تومانی استفاده کرد. همۀ این روش‌‌ها ارزشمندند و کم‌بودن پول جمع‌آوری‌شده نشان‌دهندۀ کم‌ارزشی روش یا ارزش کم کار شما نیست؛ شاید یک‌صد هزار تومان بتواند جان انسانی را نجات دهد یا او را به زندگی امیدوار سازد، پس وقتی صحبت از عمل خیر ...

مدیریت داوطلبان در فعالیت‌های بشردوستانه

مدیریت داوطلبان در فعالیت‌های بشردوستانه

تعداد بازدید : ۱,۴۸۷
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۳

مرحله‌ای که در آن افکار تبدیل به واقعیت می‌شوند، برنامه‌ریزی نام دارد؛ روندی که در طی آن فرد می‌تواند در مورد مؤثرترین راه برای رسیدن به هدفی مشخص، تصمیم بگیرد. هنگام برنامه‌ریزی هر فعالیت داوطلبانه، باید تمامی منابع با دقت بسیار مورد توجه قرار گیرند که این کار شامل درنظرگرفتن و شناسایی دقیق تعداد افراد داوطلب و نیز اعضای موردنیاز در آن فعالیت است؛ تفاوتی ندارد کار موردنظر یک فعالیت خدماتی پس از ...