عنوان پیام
متن پیام
کوته‌نوشته‌های وایبری

کوته‌نوشته‌های وایبری

تعداد بازدید : ۱,۹۴۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۳

چند سال پیش فقط چند کلمه «ضایع شدن» و «سه نکردن» و چیزهایی مثل آن برای پدر و مادرها قابل‌فهم نبود؛ اما دایره این لغات خیلی وسیع‌تر شده است. سر‌و‌کله موسیقی رپ که پیدا شد، تعداد این کلمات حتی بیشتر هم شد. اگر پدر و مادرها معنای آن چند تای اول را به زحمت می‎توانستند بفهمند یا حدس بزنند، از این کلمات جدیدتر حتی سر هم در نمی‎آوردند. اما کار به همین‌جا هم ختم نشد. با پیدایش رسانه‌های جدید زبان خاصی پید ...

شهر، رسانه و زندگی روزمره

شهر، رسانه و زندگی روزمره

تعداد بازدید : ۲,۳۵۵
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳

شهر بیش از آنکه ساخته‌ای فیزیکی باشد که مردم در آن زندگی می‌کنند، بازنمایی رابطه حکومت و مردم و نحوه سامان‌دادن زندگی جمعی است؛ ازاین‌رو، شهر بیش از آنکه مجموع ساختمان‌ها باشد، متنی است قرائت‌کردنی. این متن نه‌تنها روابط قدرت را آشکار می‌سازد، بلکه زندگی روزمره مردم و نحوه مقاومت آنان را نیز نشان می‌دهد. توجه به شهر از این منظر، وجوهی از شهر را آشکار می‌سازد که پیش از این کمتر در جامعه‌شناسی رسمی ...