عنوان پیام
متن پیام
تحلیل پیشرفته داده‌های کمّی

تحلیل پیشرفته داده‌های کمّی

تعداد بازدید : ۲,۲۷۵
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۴

امروزه آگاهی و استفاده از دانش آمار در ابعاد مختلف زندگی روزمره و همچنین در بسیاری از جنبه‌های پژوهشی ضرورتی انکارنا‌پذیر است؛ به‌طوری که همواره شاهد کاربرد روزافزون استدلال‌های آماری در بسیاری از حوزه‌های علمی هستیم. به عبارتی آمار زبان مشترک تمامی علوم از جمله علوم رفتاری و علوم اجتماعی است، بنابراین رشد و توسعه فعالیت‌های پژوهشی در بیشتر عرصه‌های علم و دانش مستلزم استفاده کارآمد از ابزار و رو ...