عنوان پیام
متن پیام
آیین مقابله با بیشعوری؛‌ راهنمای شناخت بیشعوران و قربانیان آنها

آیین مقابله با بیشعوری؛‌ راهنمای شناخت بیشعوران و قربانیان آنها

تعداد بازدید : ۱,۰۶۱
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان۱۳۹۹

آنچه مانع از بیشعوری کامل حوزه تجارب ( بر خلاف دولت ) میشود این است که بازار آزاد کسب و کارها را مجبور میکند مولد باشند البته ذات مولد بودن با بیشعوری بیگانه است اما تجارب جنبه‌ها و مولفه‌های مختلفی داردکه میتواند هم خود بیشعور و هم مرض بیشعوری را تقویت کند: حرص و آزار - رقابت - قبضه قدرت - وظیفه‌نشناسی اجتماعی - مثلا همین شهوت قدرت را در نظر بگیرید که باعث شده روءسای بسیاری از شرکت های بزرگ با ...