عنوان پیام
متن پیام
رهیافت‌هایی بر گفتمان اعتدال

رهیافت‌هایی بر گفتمان اعتدال

تعداد بازدید : ۱,۶۲۱
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۳

به سبب تأثیرات ناشی از انقلاب اسلامی و پیگیری مستمر الگوهای بومی و سنتی برای تولید گفتمان‌های جدید، تولید گفتمان‌ها با توجه به شرایط بومی و اقتضائات محلی بسیار ضروری و الزامی است. بر این اساس تلاش نخبگان برای ارائه تفاسیر بومی و محلی از گفتمان‌ها (ضمن اعتنا به ادبیات رایج در علوم انسانی و اجتماعی) یک الزام و ضرورت است. همه این الزامات در خصوص گفتمان مطرح‌شده جدید اعتدال ـ که طی انتخابات دوره یازده ...