عنوان پیام
متن پیام
توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی؛‌ ایران عصر قاجار و پهلوی اول

توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی؛‌ ایران عصر قاجار و پهلوی اول

تعداد بازدید : ۱,۷۵۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۸

تحولات تاریخ معاصر ایران ارتباط تنگاتنگی با تحولات اقتصادی و سیاسی جوامع سرمایه داری دارد.به واسطه آنکه توسعه نیافتگی را همانند سایر جوامع ماوراء دریاها به ایران تحمیل کرده است. در این وضیعت توسعه نیافتگی صنعتی سازی به تقلید از جوامع سرمایه داری صنعتی یکی از تمایلات جدی جامعه ایرانی در تاریخ معاصر بود. برای تحقق این مهم جامعه ایرانی مخصوصا در دوره های قاجار و پهلوی اول دست به تلاش های متعددی زد.