عنوان پیام
متن پیام
روایت ایرانی جامعه‌شناسی دین. جلد دوم؛ بینش‌ها و نظریه‌ها

روایت ایرانی جامعه‌شناسی دین. جلد دوم؛ بینش‌ها و نظریه‌ها

تعداد بازدید : ۳۵۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

جلد دوم روایت ایرانی‌ جامعه‌شناسی دین بخشی از بینش‌ها و نظریه‌هایم را دربارۀ دین و پدیده‌های دینی دربر دارد. از سال ۱۳۷۴ تا کنون جامعه‌شناسی دینْ حوزۀ مطالعاتی من بوده است و در این مدت علاوه بر انجام تحقیقاتی تجربی، تلاش‌هایی نظری برای تبیین دین و پدیده‌های دینی انجام داده‌ام و بخشی از آن‌ها در این اثر اکنون مجال انتشار می‌یابد. امیدوارم نتایج تحقیقات تجربی‌ای که شخصاً یا با همکاری دانشجویانم انجا ...

روایت ایرانی جامعه‌شناسی دین؛ جلد اول، مبانی

روایت ایرانی جامعه‌شناسی دین؛ جلد اول، مبانی

تعداد بازدید : ۴۹۸
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : پاییز ۱۴۰۰

جامعه‌شناسی دین از رشته‌های مهم دین‌پژوهی است که می‌کوشد تاثیرات متقابل دین و پدیده‌های اجتماعی را به‌نحو تجربی مورد بررسی قرار دهد. کتاب روایت ایرانی جامعه‌شناسی دین محصول بیش از دو دهه مطالعه و تحقیق درباره دین و نیز سال‌ها تدریس درس جامعه‌شناسی دین در دانشگاه‌های مختلف است. نویسنده در نگارش روایت ایرانی جامعه‌شناسی دین، آثار غربی جامعه‌شناسی دین را ملاک نگارش کتاب قرار نداده است؛ بلکه با توجه ب ...