عنوان پیام
متن پیام
از ماست که بر ماست؛ نقدی بر رفتارهای اجتماعی ما ایرانیان

از ماست که بر ماست؛ نقدی بر رفتارهای اجتماعی ما ایرانیان

تعداد بازدید : ۲,۴۷۱
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۸

مادامی که ما «ایرانیان» خود را برتر و بالاتر از سایر اقوام و ملل دانسته، برای خویش جایگاه و پایگاهی آسمانی و ثریایی قائل گشته و گوش شنوایی برای شنیدن حقایق تلخ ولی غیرقابل‌انکار نداشته باشیم، نه‌تنها نمی‌توانیم به ارزیابی و جمع‌بندی کامل و جامعی از نقاط قوت و ضعف خویش در قیاس با سایر ملل و جوامع دست یابیم، بلکه هر روز بیش از روز پیش‌رو به سوی افول و کژی راه می‌سپاریم. آنچه مسلم است هر موقع که دیگر ...