عنوان پیام
متن پیام
انسان‌شناسی وجودی؛ بررسی وضع انسان، نه فرهنگ

انسان‌شناسی وجودی؛ بررسی وضع انسان، نه فرهنگ

تعداد بازدید : ۱۲۳
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : پاییز ۱۴۰۲

وجود انسان می‌‌تواند زمین کشف‌‌نشده اندیشه انسان‌‌شناختی در نظر گرفته شود. به طور متناقضی، به نظر می‌‌رسد که انسان‌‌شناس بیشتر درباره جامعه و فرهنگ در اشکال متنوعشان سخن می‌‌گوید تا در باب وجود انسان در خودش. ما نیاز به فاصله‌‌گیری‌‌ای قطعی از پارادایم‌‌های اجتماعی ـ فرهنگی سنتی داریم، پارادایم‌‌هایی که عملاً نمی‌‌توانند در فهم زندگی‌‌های واقعی افراد کمک زیادی کنند. آثار مایکل جکسون و آلبر پی‌‌یت ...