عنوان پیام
متن پیام
اجازه هست شما را بخورم؟!؛ بررسی اخلاقی مصرف غذاهای حیوانی

اجازه هست شما را بخورم؟!؛ بررسی اخلاقی مصرف غذاهای حیوانی

تعداد بازدید : ۹۳
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۲

شاید شما فرد حیوان‌دوستی باشید، شکار حیوانات را کاری ناپسند بدانید و طاقت تماشای قربانی‌کردن یا آزار دادن آن‌ها را نداشته باشید، اما درعین‌حال محصولات حیوانی هم مصرف کنید. یا شاید فکر می‌کنید: • تعهد به مصرف محصولات گیاهی کار آسانی نیست و دو روز دنیا ارزش این همه عذاب را ندارد. • وقتی مسئله حقوق زنان، جنگ و گرسنگی کودکان حل نشده، حقوق حیوانات چه اهمیتی دارد؟ • مگر خوردن حیوانات جزئی از چرخ ...

اجازه هست شما را بخورم؟! بررسی اخلاقی مصرف غذاهای حیوانی

اجازه هست شما را بخورم؟! بررسی اخلاقی مصرف غذاهای حیوانی

تعداد بازدید : ۱,۸۸۴
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۵

شاید شما فرد حیوان‌دوستی باشید، شکار حیوانات را کاری ناپسند بدانید و طاقت تماشای قربانی‌کردن یا آزار دادن آن‌ها را نداشته باشید، اما درعین‌حال محصولات حیوانی هم مصرف کنید. یا شاید فکر می‌کنید: • تعهد به مصرف محصولات گیاهی کار آسانی نیست و دو روز دنیا ارزش این همه عذاب را ندارد. • وقتی مسئلة حقوق زنان، جنگ و گرسنگی کودکان حل نشده، حقوق حیوانات چه اهمیتی دارد؟ • مگر خوردن حیوانات جزئی از چرخ ...