عنوان پیام
متن پیام
تاریخ بی‌قراری

تاریخ بی‌قراری

تعداد بازدید : ۱,۶۱۹
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۴

همیشه می‌آیی، هر چند دیر. همیشه نگاه می‌کنی، هر چند کوتاه. همیشه می‌خندی، هر چند تلخ. باز هم بیا، نگاه کن و بخند همچنان دیر، کوتاه و تلخ.