عنوان پیام
متن پیام
زن‌ها؟! من، مادرم، همسایه‌ها

زن‌ها؟! من، مادرم، همسایه‌ها

تعداد بازدید : ۱,۵۵۳
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۴

امروزه مقوله‌هایی چون «بازنمایی»، «جنسیت» و «سیاست بدن» از مباحث مهم در عرصه مطالعات انسانی و فرهنگی است. مباحثی از جمله پرداختن به این موضوع که بازنمایی‌ها اصولاً و اکثراً بر اساس زندگی‌های واقعی ساخته نمی‌شوند، در مورد جنسیت، نقش‌ها و تجربه‌های جنسیتی برجسته‌تر هستند. در عرصه هنر نیز، بازنمایی‌هایی از زن که به تولید و بازتولید نقش‌های جنسیتی معینی دامن می‌زنند و سعی در ارائه تصویری یکدست و آرمان ...