عنوان پیام
متن پیام
فراغت، مصرف و جامعه؛ گفتارهایی انتقادی

فراغت، مصرف و جامعه؛ گفتارهایی انتقادی

تعداد بازدید : ۱,۹۲۰
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۳

فراغت و مصرف به مثابه پدیده‌هایی اجتماعی و فرهنگی به طور فزاینده‌ای سهم بیشتری در هدایت انتخاب‌ها، ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های رفتاری ایرانیان می‌یابند. حاکم بودن الگوی مصرف و مصرفی‌شدن بر انتخاب‌های فراغتی، منطق و الگوهای سبک زندگی را تغییر داده‌اند. کتاب حاضر با اتکا به داده‌های اسنادی و تجربی و با تمرکز بر برخی میدان‌ها و تجارب رایج فراغتی و مصرفی در ایران، شرحی انتقادی بر این تحولات و زمینه‌ها و ش ...