عنوان پیام
متن پیام
مدیریت شهری، رفاه و خدمات اجتماعی

مدیریت شهری، رفاه و خدمات اجتماعی

تعداد بازدید : ۲,۰۸۸
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳

شأن شهروندی و حقوق و تکالیف آن از مفاهیم اساسی زندگی در شهر و شهرنشینی است. در زندگی شهری، همه شهروندان صرف‌‌نظر از نژاد، قومیت و جنسیت از حیث حقوق و تکالیف با هم برابرند. مفهوم شهروند در مکتب اسلامی با مرکزیت انسان با عنوان اشرف مخلوقات حقوقی را تعریف کرده که اهمیت وجودی انسان را دوچندان کرده است.