عنوان پیام
متن پیام
میشل فوکو؛ زهد زیباشناسانه به‎‌مثابه گفتمان ضددیداری

میشل فوکو؛ زهد زیباشناسانه به‎‌مثابه گفتمان ضددیداری

تعداد بازدید : ۲۳۷
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲

آثار فوکو بر تنش میان «مراقبت از خود» و «مراقبت از دیگران» متمرکز است؛ مسئله این است که آیا «خودآفرینی شخصی» و «بادیگران بودن» در تضاد با یکدیگر قرار دارند یا می‌توانند در سازگاری باشند؟ روایت فوکو از مسیحیت و مدرنیته، بیانگر تقابل و تعارض میان این دو قلمرو است؛ اجتماع شبانی مسیحی و جامعۀ روان‌شناسی مدرن، رویه‌های فردیت‌سازی را در فرایندهای تمامیت‌ساز منحل می‌کنند؛ اما هارمونی فلسفی در یونان باستا ...

فقیه سرگردان؛ تأملاتی بر احوال و اندیشه‌های فضل‌الله روزبهان خُنجی

فقیه سرگردان؛ تأملاتی بر احوال و اندیشه‌های فضل‌الله روزبهان خُنجی

تعداد بازدید : ۱,۴۸۸
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۸

سرنوشت فضل الله روزبهان خنجی از بسیاری جهات، روشنگر جریانات فکری-اجتماعی-سیاسی ایران در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم است.او در آستانه امر نو بر یک گسل تاریخی ایستاده، در تقاطع سه راه آق قوینلوها صفویه و ازبکان. روزگاری که سیاست اصطلاحات ارضی یعقوب آق قوینلو و انحطاط سیستم فئودالی، مقدمات فروپاشی آق قوینلوها و ظهور صفویه را ممکن کرد.