عنوان پیام
متن پیام
مدیریت شهری و سبک زندگی

مدیریت شهری و سبک زندگی

تعداد بازدید : ۱,۷۴۳
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳

شهرهای امروزین و به‌ویژه کلان‌شهرها، موجودیت‌هایی بسیار پیچیده‌اند که همراه با گذر تاریخی آنها به سوی این پیچیدگی، ادراکات و شناخت‌های متفاوت و روزبه‌روز پیچیده‌تری نیز از آنها پدیدار شده است. قریب به پنج‌دهه پیش‌تر، شهرها هویت‌هایی فیزیکی با غلبة زیرساخت‌های خدمات شهری و موجودیت‌هایی قابل دستکاری که تغییرات در آنها به قصد ایجاد حداکثر نفع کارکردی صورت می‌گرفت، تلقی می‌شدند.