عنوان پیام
متن پیام
شهر آرام، شهر استرس‌زُدا

شهر آرام، شهر استرس‌زُدا

تعداد بازدید : ۲,۲۳۲
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳

رشد سریع و بدون برنامة شهرها، اغلب با فقر، تخریب محیط‌زیست و افزایش نیاز جامعه فراتر از ظرفیت‌های آن، همراه است. این شرایط، سلامت انسان‌ها را با خطر جدی مواجه ساخته است. با این وجود هنوز آمارهای قابل اعتمادی از وضعیت سلامت شهری در اغلب مکان‌های دنیا وجود ندارد. این موضوع هنگامی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که آمارها به تفکیک مناطق مختلف شهری نایاب‌تر نیز هستند. این مجموعه سعی دارد با بررسی عوام ...