عنوان پیام
متن پیام
شناخت و فرهنگ رویکرد انسان شناختی به فرهنگ زبان و دین
عنوان : شناخت و فرهنگ رویکرد انسان شناختی به فرهنگ زبان و دین
مترجم : جبار رحمانی، رضا اسکندری، مهسا شیخان، یاسمن فرح زاد
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۹۴۲۲۲۱
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۸
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحه : ۲۱۱
وزن : ۳۰۰ گرم
قیمت : ۳۹,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱,۰۱۶

شناخت و فرهنگ رویکرد انسان شناختی به فرهنگ زبان و دین

الیزابت پووینلی

انسان شناسی شناختی یکی از حوزه های نسبتا جدید در مطالعات شناختی و علم انسان شناسی است که بیانگر تعاملات میان رشته ای برای فهم شناخت است این شاخه علمی سابقه چندانی در ایران ندارد. انسان شناسی شناختی به دنبال فهم فرآینده ها و قواعدی است که در تعامل میان ذهن فرد و نظام فرهنگی و بنیان های زیستی آن جامعه فرآیند های تولید کسب و کاربرد دانش و معنا را در کنشگران اجتماعی سامان دهی میکنند. هرچند این حوزه علمی بیشتر بر مقوله زبان به عنوان بستر بازنمای اصلی فرایندهای شناختی تاکید دارنداما در تحقیقات اخیر انسان شناسی شناختی هرچند در قالب انسان پر دسترس ترین امکان را برای مطالعه ساز و کارهای آنچه اندیشه می نامیم به ما میدهد اما مفهوم اندیشه و از آن بیشتر مفهوم شناخت را به سختی در چهارچوب های جدید علمی میتوان به انسان خلاصه کرد در حقیقت دستاورد های مهمی که رفتار شناسی جانوری داشته آن است که بتوان مسئله شناخت و ساز و کارهایش را در چشم اندازی از تاریخ حیات قرارداد. این کتاب تلاشی برای توسعه دانش انسان شناسی شناختی و قابلیت های آن برای فهم ذخیره غنی نظام های شناختی در بستر فرهنگی ایران است


برچسب ها :